Pengikut

Ahad, 26 Februari 2012

TEORI HIERARKI KEPERLUAN MASLOW

          Abraham Maslow dilahirkan pada 1 April 1908 di Brooklyn, New York dan meninggal pada tahun1970 di usia 62 tahun kerana sakit jantung.  Abraham Maslow dibesarkan dalam sebuah keluarga Yahudi dari Rusia dan merupakan anak sulung daripada tujuh orang adik-beradik.  Hubungan Maslow dengan kedua orang tuanya tidak rapat sewaktu mudanya.  Semasa kanak-kanak dan remaja Maslow menderita dengan perlakuan kedua orang tuanya terutama ibunya.  Beliau hidup miskin dan mempunyai pendidikan yang rendah.  Sewaktu kecil kehidupan Maslow amat susah.  Pengalaman kehidupannya tidak menyeronokan, penuh dengan kekecewaan dan rasa kesunyian.  Beliau kurang mendapat kasih sayang daripada ibu bapanya dan sering disingkirkan oleh kawan-kawannya.  Masalah persekitaran di luar rumah dan faktor keluarga banyak mempengaruhi kehidupannya.  Keluarganya amat berharap Maslow berjaya dalam bidang pelajaran terutamanya dalam jurusan undang-undang tetapi beliau tidak meneruskannya malah beralih ke bidang psaikologi.  Apabila meningkat dewasa beliau telah melanjutkan pelajarannya di City College of New York(CCNY) dalam jurusan undang-undang.  Namun beberapa tahun kemudian, beliau telah bertukar ke Universiti of Wisconsis kerana lebih berminat dalam jurusan psaikologi.  Hasil daripada kelulusan itu beliau telah mendapat MA pada tahun 1931 dan phD pada tahun 1934 dalam bidang psaikologi di Universiti of Wisconsis.  Beliau juga telah menjadi “The chair of psychology Department” di Brandeis dari tahun 1951 hingga 1969.    Sepanjang menjadi ahli psaikologi beliau telah berjaya menulis buku “The Organism”.  Beliau telah dilantik sebagai Presiden Pertubuhan Psaikologi Amerika pada tahun 1969. 
Maslow adalah merupakan pelopor di bidang Psaikologi Humanistik.  Teorinya amat terkenal sehingga ke hari ini tentang kaedah heiraki.  Abraham Maslow melihat individu sebagai sesuatu yang berintergrasi dan penyusunan keseluruhan.  Contohnya seorang insan yang lapar, ianya bukan sebahagian daripada individu tersebut sebaliknya keseluruhan diri individu menunjukkan rasa lapar.  Teori Maslow ini ada berkaitan dengan personaliti dan menitikberatkan beberapa andaian yang berkaitan dengan motivasi.  Beliau menekankan keseluruhan diri individu bergerak, bukan hanya sebahagian daripada individu.  Pendekatan Humanistik melibatkan teori-teori yang melihat kepada nilai-nilai kemanusiaan dalam perkembangan potensi individu.  Pendekatan Humanistik mementingkan pendekatan moral dan potensi individu.  Konsep Humanistik sangat penting kerana ia melihat beberapa aspek iaitu dari segi nilai manusia, hak individu, tindakan diri dan harga diri dalam menentukan sesuatu tindakan yang diambil.  Pendekatan Humanistik berpendapat pembelajaran manusia bergantung kepada emosi dan perasaannya.  Setiap individu mempunyai potensi dan keinginan mencapai kecemerlangan kendiri.  Dalam Teori Hieraki Keperluan Maslow menerima tentang adanya tenaga manusia untuk berkembang dengan sihat dan mampu mencapai kesempurnaan.  Abraham Maslow memandang manusia dengan penuh optimistik.  Teori ini dikenali sebagai Teori Hieraki Keperluan.  Beliau berpendapat bahawa perkembangan personaliti atau sahsiah individu banyak bergantung kepada keperluan yang paling dominan pada dirinya.  Pada tahun 1954 Teori Hieraki Abraham Maslow mula diperkenalkan setelah terbit bukunya yang berjudul Mativation and Personality.  
            Abraham Maslow menganggap motivasi sebagai sesuatu yang kompleks di mana tingkah laku luaran yang diperlihat oleh manusia.  Beliau juga menganggap individu akan terus bermotivasi oleh kerana sesuatu matlamat.  Matlamat ini dianggap sebagai satu keperluan yang perlu dipenuhi oleh semua manusia tanpa mengambil kira budaya, persekitaran dan perbezaan generasi. 
            Abraham Maslow melihat manusia dengan pandangan optimistik.  Kajian Maslow adalah terhadap kesihatan psaikologi berbanding penyakit, tentang perkembangan manusia berbanding kejumudan, tentang potensi dan kebaikan manusia berbanding kelemahan  manusia.  Setiap individu memiliki kebebasan dan dengan kebebasan yang dimiliki akan menentukan individu untuk mencapai kesempurnaan serta dapat mencapai makna kehidupan yang sebenar.  Kebebasan adalah tanda manusia sempurna, manusia boleh memilih yang mana baik dan mana yang buruk bagi memenuhi keperluan serta memperkembangkan potensinya.  Keperluan adalah diwarisi tetapi tingkah laku untuk mencapainya adalah dipelajari.  Personaliti adalah ditentukan melalui faktor interaksi antara alam dan kehidupan serta asuhan sejak kecil, warisan dan persekitaran, faktor personal dan persekitarannya.  Personaliti manusia adalah unik dan Maslow berpendapat sungguhpun motivasi dan keperluan itu adalah berbeza di antara satu sama lain kerana tingkah laku dipelajari.  Keadaan ini menyebabkan tingkah laku manusia tidak sama.  Zaman di awal kanak-kanak adalah penting dalam membentuk perkembangan personaliti seseorang tetapi beliau percaya manusia mempunyai potensi untuk menguruskan kehidupannya.  Manusia akan lebih produktif dan lebih gembira jika dia dapat mempelajari dan menggunakan segala potensi ini.  Beliau tidak menafikan akan kewujudan kejahatan walaupun pada dasarnya warisan manusia adalah baik.  Maslow berpendapat kejahatan bukanlah sebahagian dari kehidupan tetapi disebabkan oleh persekitaran yang tidak sempurna.  Berdasarkan teori Abraham Maslow ini manusia itu sesungguhnya bersifat baik dan berpandangan positif, jika wujud sifat negatif seperti agresif atau egoistik itu menunjukkan tanda-tanda penyakit yang berpunca daripada rasa kecewa.  Dalam had-had tertentu manusia juga bersifat bebas membuat keputusan dan memilih aktiviti yang sesuai.  
            Personaliti yang dibincangkan oleh Abraham Maslow lebih kepada keperluan individu.  Maslow sering mengaitkan perkembangan personaliti dengan motivasi.  Motivasi lahir dari keperluan yang diperolehi oleh setiap individu.  Maslow berpendapat sebilangan keperluan dalaman yang menggerak dan mengarahkan perlakuan yang dipamerkan oleh individu.  Keperluan yang ditunjukkan oleh Maslow boleh dilihat dalam bentuk hieraki.  Motivasi intrinsik mendorong manusia mencapai kejayaan dengan cemerlang dan biasanya berlaku secara spontan tanpa kawalan atau rangsangan luar.
            Abraham Maslow menerangkan segala keperluan ini sebagai semulajadi yang bermakna kualiti yang diperturunkan secara biologi yang kuat pengaruhnya terhadap tingkah laku.  Segala keperluan ini dapat dihapuskan melalui proses pembelajaran, tuntutan budaya,  ketakutan dan tidak menyetujuinya.  Segala keperluan ini diwarisi sejak lahir tetapi tingkah laku untuk memenuhi segala keinginan adalah dipelajari dan menyebabkan tingkah laku ini berbeza daripada seseorang dengan seseorang yang lain.  Keperluan-keperluan ini mengikut urutan dari keperluan paling utama kepada keperluan yang lemah.  Keperluan di peringkat bawah sekali adalah keperluan yang mesti dipenuhi sebelum keperluan di peringkat yang lebih tinggi diberi keutamaan.
            Bukan kesemua keinginan ini perlu dipenuhi pada masa sama.  Hanya satu keperluan yang akan mendominasikan personaliti kita.  Keperluan ini adalah bergantung kepada keperluan-keperluan lain yang telah dipenuhi.  Pada pendapat Maslow keutamaan keperluan ini boleh berubah-ubah ataupun bertukar mengikut situasi. 
            Ciri-ciri keperluan dan fungsi keperluan menurut Maslow adalah keperluan yang terletak paling bawah dalam senarai hieraki adalah keperluan yang paling perlu diberi keutamaan dan keperluan yang paling tinggi dalam hieraki adalah keperluan yang paling lemah.  Keperluan yang terletak pada bahagian atas hieraki hanya timbul setelah segala keperluan fisiologi dan keperluan keselamatan dipenuhi.  Pada zaman kanak-kanak keperluan fisiologi dan keperluan keselamatan amat diperlukan.  Semasa remaja keperluan kasih sayang dan penghargaan akan diperlukan.  Sewaktu pertengahan umur keperluan kesempurnaan kendiri hanya akan wujud.  Kegagalan memenuhi keperluan-keperluan yang terletak pada bahagian bawah hieraki akan menimbulkan pelbagai masalah.  Maslow menamakan keperluan peringkat bawahan ini sebagai deficit atau deficiency of needs.  Keperluan peringkat atasan dapat dipenuhi atau dipuaskan maka didapati hidup akan menjadi lebih bermakna, jangka hayat akan lebih panjang dan menambah kecekapan biologi.  Maslow menamakan keperluan peringkat atasan sebagai keperluan growth atau being of needs.  Kepuasan memenuhi keperluan peringkat atasan memerlukan keadaan atau suasana luaran dari sudut sosial, ekonomi dan politik yang baik dan harmoni.  Dengan memenuhi kepuasan peringkat bawahan tidak bergantung kepada suasana atau faktor luaran.  Menurut kajian Maslow sesuatu keperluan itu tidak semestinya dipenuhi dengan sepenuhnya sebelum sesuatu keperluan lain dalam hieraki menjadi penting atau dipenuhi.  Maslow menerangkan bahawa hanya 85% keperluan fisiologi yang mesti dipenuhi, 70% keperluan keselamatan, 50% keperluan penghargaan dan kasih sayang, 40% penghargaan kendiri dan hanya 10%  keperluan kesempurnaan kendiri.
            Menurut beliau keperluan di tahap yang paling bawah ialah keperluan fisiologi harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang individu memikirkan tahap kedua.  Dengan kata lain keperluan tahap kedua tidak akan wujud jika keperluan di peringkat pertama tidak mencapai tahap kesempurnaan.  Keperluan ini bersifat biologikal dan jika keperluan ini tidak dipenuhi maka keperluan-keperluan lain akan menjadi tidak penting.  Keperluan ini merupakan keperluan utama yang diperlukan oleh setiap individu seperti keperluan makanan, minuman, tempat tidur, rehat, seks, pakaian dan lain-lain.  Keperluan keselamatan termasuk  keperluan kepada kestabilan, pergantungan, perlindungan bebas daripada rasa takut dan bimbang.  Pada pendapat Maslow keperluan keselamatan sangat penting pada peringkat kanak-kanak dan orang dewasa yang mengalami kejiwaan.  Sewaktu zaman kanak-kanak rasa ketakutan pada orang yang tidak dikenali dan menunjukkan rasa kegelisahan jika ketiadaan ibunya.  Kanak-kanak memerlukan rutin, kestabilan dan persekitaran yang aman.  Orang dewasa pula keperluan ini dapat dipenuhi dengan kewujudan undang-undang dalam masyarakat.  Ia amat menolong memenuhi keperluan ketenteraman, kedamaian, bebas dari perasaan resah dan gelisah serta boleh mengancam nyawa, fizikal dan emosi.  Keadaan yang membahayakan manusia akan timbul jika gagal memenuhi keperluan ini.  Keperluan kasih sayang merupakan keperluan yang diperlukan setelah segala keperluan fisiologi dan keperluan keselamatan dipenuhi.  Kanak-kanak telah merasa selamat dalam persekitarannya akan mula mengalih perhatiannya kepada orang lain iaitu memerlukan kasih sayang daripada ibu bapa atau ahli keluarganya.  Pada peringkat remaja keinginan kasih sayang perlu dipenuhi untuk mendapatkan penerimaan daripada sahabat dan rakan sebaya.  Keadaan masyarakat yang sentiasa berubah keperluan untuk merasai diri dihargai sebenarnya sukar untuk dicapai.  Individu akan memenuhi keperluan tersebut dengan pelbagai cara jika berlaku perubahan tempat tinggal, tempat kerja, tempat belajar dan sebagainya.  Menurut Maslow keperluan memenuhi keinginan seks juga adalah salah satu cara bagi menyatakan kasih sayang.  Sekiranya keperluan ini tidak dapat dipenuhi manusia akan rasa gelisah, kecewa dan tidak tenteram.  Ia juga menyebabkan gangguan emosi.  Keperluan kasih sayang ini juga akan menyebabkan manusia terus berkembang dengan sempurna terutamanya dari aspek perkembangan emosi.  Keperluan penghargaan kendiri merupakan keperluan untuk  mendapatkan pengiktirafan tentang diri sendiri, penghormatan daripada orang lain, rasadikenali dan mendapat kejayaan sosial.  Keperluan penghargaan kendiri dibahagikan kepada dua jenis iaitu penghargaan terhadap diri sendiri dan penghargaan yang diberikan oleh orang lain.  Jika keperluan penghargaan kendiri dapat dipenuhi dengan sebaiknya ia boleh membuatkan individu memiliki keyakinan diri dan lebih berdikari.  Keadaan ini akan menyebabkan individu tersebut menjadi lebih produktif.  Bagi mendapatkan penghargaan daripada orang lain diperlihatkan daripada keperluan untuk mendapatkan kemasyhuran, pengiktirafan, penghormatan dan sebagainya.  Jika keperluan ini tidak tercapai ia akan menimbulkan masalah seperti tidak bermotivasi, berserah, sentiasa mengharapkan pertolongan orang lain, rasa rendah diri, takut, tidak bermaya, takut dikritik oleh orang lain dan suka melihat kekurangan diri sendiri.    
            Maslow juga menyebut terdapat perbezaan di antara keperluan di peringkat tinggi.  Antaranya  keperluan di peringkat tinggi wujud lewat di dalam pertumbuhan diri kita dan kewujudannya secara beransur-ansur.  Oleh kerana lebih tinggi keperluan itu ianya lebih istimewa kepada individu tersebut.  Keperluan fisiologi wujud sebaik sahaja individu lahir ke dunia.  Keperluan penghargaan kendiri timbul di peringkat remaja dan dewasa.  Manakala keperluan kesempurnaan kendiri wujud selepas pertengahan umur.  Kepuasan memenuhi keperluan di peringkat tinggi akan membawa erti yang mendalam kepada diri individu tersebut seperti gembira.  Keperluan di peringkat tertinggi iaitu keperluan kesempurnaan kendiri dianggap sebagai keperluan pertumbuhan.  Keperluan-keperluan di peringkat rendah adalah keperluan yang semestinya dilalui oleh setiap individu bagi mengekalkan kestabilan. 
            Abraham Harold Maslow (1908-1970) menghasilkan peringkat keperluan manusia untuk mencapai potensi keperluan-keperluan masing-masing.  Peringkat keperluan ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu keperluan kekurangan dan keperluan perkembangan.  Di dalam keperluan kekurangan terdapat beberapa keperluan fisiologi, keselamatan, kasih sayang dan penghargaan yang perlu dicapai agar manusia terus bermotivasi ke arah pencapaian yang lebih tinggi.  Dalam keperluan perkembangan pula, pencapaian intelek, estetika dan penyempurnaan kendiri akan tercapai apabila keperluan kekurangan dipenuhi.  Kita akan cuba merealisaikan kebolehan kita agar menjadi manusia yang sempurna.  Dalam  heiraki Maslow implikasi terhadap guru adalah guru sebagai model peniruan.  Guru menggunakan kaedah demonstrasi dengan contoh-contoh yang relevan.  Di samping itu guru perlu menyediakan situasi pembelajaran tanpa gangguan dan menarik perhatian murid dengan motivasi yang sesuai.  Oleh itu ia dapat mengekalkan ingatan murid dengan mendemonstrasikan langkah-langkah secara lebih sistematik.  Guru perlu memberi peneguhan yang positif selepas reproduksi.      
            Abraham Maslow ialah seorang tokoh humanistik yang mengaitkan motivasi instriktik dengan pembelajaran individu dalam teori keperluan beliau.  Keperluan adalah kehendak manusia bagi menyempurnakan keadaan kekurangan, gangguan dan ketidakseimbangan dalam dirinya.  Keperluan manusia dapat diklasifikasikan kepada keperluan fisiologi dan keperluan psaikologi ialah keperluan sekunder.  Abraham Maslow (1970) berpendapat individu akan memenuhi keperluan asas terlebih dahulu sebelum memenuhi keperluan sekunder. 
            Maslow menjelaskan keperluan-keperluan manusia itu secara berperingkat-peringkat.  Peringkat keperluan yang lebih tinggi tidak mungkin diperolehi sekiranya keperluan yang lebih rendah tidak dipenuhi terlebih dahulu.  Pada peringkat paling asas terdapat keperluan hayat atau keperluan fisiologi.  Selepas keperluan ini dipenuhi barulah keperluan keselamatan, kasih sayang, penghargaan kendiri, penghormatan kendiri dan penyempurnaan kendiri dapat dikecapi.  Peringkat tertinggi atau puncak bagi keperluan manusia adalah peringkat keperluan bagi penyempurnaan kendiri.  
            Model Maslow berbentuk peringkat itu adalah perkembangan ontologi individu kerana setiap peringkat perkembangan perlu dilalui oleh individu.  Contohnya sewaktu bayi memerlukan perlindungan keselamatan, diikuti dengan kasih sayang dan penghormatan diri.  Keperluan ini terus bertambah sehingga ke peringkat penyempurnaan kendiri. 
            Kajian Maslow mendapati semakin tinggi keperluan individu, semakin berkurangan pergantungan pada persekitaran sosial.  Ini kerana individu menggunakan pengalaman lampau bagi menentukan tingkah lakunya.  Pada masa ini, motivasi bergantung kepada kemahuan dalaman, kemampuan, potensi, bakat dan kreativiti impuls individu.  Sementara itu  persekitaran sosial adalah faktor desakan dalam mencapai kemahuan ini.  Sebab itulah Maslow menamakan keperluan peringkat terbawah sebagai keperluan kekurangan dan peringkat paling tinggi sebagai peringkat perkembangan. 

          Teori heiraki keperluan Maslow (1970)  menurutnya keperluan kesempuraan kendiri mempunyai ciri-ciri manusia seperti berkemampuan melihat diri sendiri, orang lain dan alam sekeliling, mempunyai kecekapan yang tinggi, mempunyai perasaan yang sentiasa dihargai, kreatif, mempunyai ciri-ciri orang yang demokratik, mempunyai hubungan interpersonal, bersikap sopan santun, bersikap spontan, mempunyai sikap kasih-mengasihi dan pergaulan ramah.  Individu yang sempurna tidak semestinya mencapai ciri-ciri kesempurnaan kendiri sekali gus. Jika individu mencapai kesemua ciri-cirinya ia dikenali individu unggul.  Keperluan kesempurnaan kendiri berada di peringkat paling atas.  Setiap individu berbeza dalam mengisi keperluan ini.  Keperluan ini merangkumi kebolehan menggunakan  sepenuhnya potensi yang dimiliki, bakat dan kebolehan.  Kegagalan individu memenuhi keperluan kesempurnaan kendiri akan menyebabkan individu rasa kehilangan atau kecewa dan tidak mempunyai kepuasan dalam kehidupannya.  Insan yang berjaya mencapai peringkat ini memiliki keyakinan diri yang tinggi, kepuasan dalam kehidupan, ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan.  Ciri-ciri yang menunjukkan bahawa seseorang itu telah mencapai tahap kesempurnaan kendiri ialah mempunyai persepsi yang jelas tentang realiti, penerimaan terhadap diri sendiri, orang lain dan persekitaran, suka mempermudahkan dan berkecuali, berdedikasi terhadap sesuatu sebab, memerlukan kepada hak diri, menikmati pengalaman hidup walaupun mudah dan asas, minat untuk bersosial, toleransi dan dapat menerima orang lain, kreativiti dan keaslian serta penolakan terhadap tekanan sosial.
            Oleh yang demikian tingkah laku manusia berubah apabila terdapat kekurangan keperluan terhadap dirinya.  Keperluan kesempurnaan kendiri di kalangan murid-murid adalah amat penting untuk mengelakkan berlakunya kemerosotan disiplin. 
            Teori pembelajaran psaikologi humanistik mempunyai banyak pendekatan yang berbeza dan berkongsi pengajaran manusia berbeza dengan haiwan, bercirikan kesedaran mereka sebagai insan yang unik, mempunyai potensi yang unggul dan mereka sedaya upaya  mengembangkan potensi tersebut sepenuhnya.  Pendekatan Humanistik menekankan keseluruhan murid dengan kata lain aspek emosi dan sosial kehidupan murid.  Pendekatan ini mengandaikan bahawa murid bermotivasi secara semulajadi untuk belajar, dengan syarat pengalaman pendidikan adalah bermakna.  Pendekatan ini juga menekankan betapa pentingnya peranan guru dalam memberi sokongan dan mengambil berat serta bergantung lebih kepada menerangkan sebab sesuatu perkara perlu dilakukan dengan cara tertentu.Teori ini juga berpendapat pembelajaran hanya bergantung kepada emosi dan perasaan.  Ia menegaskan setiap individu mempunyai cara belajar yang berbeza dengan individu yang lain.  Oleh itu pengajaran dan pembelajaran hendaklah diatur mengikut kehendak dan perkembangan emosi murid-murid sendiri.  Mengikut Psaikologi Humanistik mempunyai keinginan mencapai kecemerlangan kendiri, maka guru memberi bimbingan supaya potensi mereka dapat diperkembangkan lagi ke tahap optimum.  Teori Humanistik mengiktiraf murid-murid adalah manusia biasa mempunyai sikap, perasaan, emosi, kepercayaan dan harapan yang tertentu.   kendiri yang unik.  Justeru itu, Teori Humanistik menegaskan kepentingan cara pengajaran dan pembelajaran yang dapat mematuhi kehendak individu mengikut perkembangan emosinya.  Humanisme mementingkan keunikan murid dan kewibawaan guru serta aspek afektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
            Faktor penyebab kegagalan manusia mencapai kesempurnaan kendiri ialah semakin tinggi kedudukan keperluan dalam susunan hieraki semakin lemah atau semakin sukar atau tidak perlu mencapainya.  Faktor corak atau amalan pendidikan diterima menyebabkan keinginan mendapatkan keperluan yang tinggi tidak timbul.  Kawalan yang keterlaluan ke atas kanak-kanak .  Individu tersebut takut mengembangkan potensi yang ada pada dirinya kerana takut menemui kegagalan atau melihat kekurangan yang ada pada dirinya. 
            Teori Humanistik, Maslow memberi penekanan bahawa setiap manusia dilahirkan dengan keperluan-keperluan tertentu yang akan membolehkan seseorang itu terus membesar, berkembang dan mencapai kepada kesempurnaan.  Maslow menerangkan keperluan manusia secara hieraki seperti piramid kerana mempunyai peringkat yang tersusun iaitu bermula dengan keperluan fisiologi, keperluan keselamatan, keperluan kasih sayang, keperluan penghargaan kendiri dan keperluan kesempurnaan kendiri.  Bagi memenuhi keperluan ini keperluan yang paling bawah dalam hieraki adalah paling diutamakan dan mesti dipenuhi sebelum keperluan lain dipenuhi.  Sekiranya keperluan di peringkat bawah tidak dipenuhi atau dipuaskan maka terjadilah masalah psaikologi pada individu tersebut.  Ciri-ciri yang berbeza di antara individu menyebabkannya sebagai  kendiri yang unik.  Justeru itu, Teori Humanistik menegaskan kepentingan cara pengajaran dan pembelajaran yang dapat mematuhi kehendak individu mengikut perkembangan emosinya.  Humanisme mementingkan keunikan murid dan kewibawaan guru serta aspek afektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
            Faktor penyebab kegagalan manusia mencapai kesempurnaan kendiri ialah semakin tinggi kedudukan keperluan dalam susunan hieraki semakin lemah atau semakin sukar atau tidak perlu mencapainya.  Faktor corak atau amalan pendidikan diterima menyebabkan keinginan mendapatkan keperluan yang tinggi tidak timbul.  Kawalan yang keterlaluan ke atas kanak-kanak .  Individu tersebut takut mengembangkan potensi yang ada pada dirinya kerana takut menemui kegagalan atau melihat kekurangan yang ada pada dirinya. 
            Teori Humanistik, Maslow memberi penekanan bahawa setiap manusia dilahirkan dengan keperluan-keperluan tertentu yang akan membolehkan seseorang itu terus membesar, berkembang dan mencapai kepada kesempurnaan.  Maslow menerangkan keperluan manusia secara hieraki seperti piramid kerana mempunyai peringkat yang tersusun iaitu bermula dengan keperluan fisiologi, keperluan keselamatan, keperluan kasih sayang, keperluan penghargaan kendiri dan keperluan kesempurnaan kendiri.  Bagi memenuhi keperluan ini keperluan yang paling bawah dalam hieraki adalah paling diutamakan dan mesti dipenuhi sebelum keperluan lain dipenuhi.  Sekiranya keperluan di peringkat bawah tidak dipenuhi atau dipuaskan maka terjadilah masalah psaikologi pada individu tersebut.                         

1 ulasan: