Pengikut

Ahad, 26 Februari 2012

TEORI REALITI


William Glasser merupakan pengasas Terapi Realiti merupakan seorang doktor psikologi klinikal.  Beliau dilahirkan di Cleveland Ohio, Carlifornia  pada tahun 11 Mei 1925 dan merupakan anak bongsu daripada tiga orang adik-beradik.  Bapanya telah berhijrah ke Amerika Syarikat untuk menyelamatkan kepercayaan agamanya dan bapa beliau hanya bekerja sebagai seorang peniaga secara kecil-kecilan.  Manakala ibunya merupakan seorang yang berpendidikan dan sering menggalakkan anak-anaknya membaca.  Bidang muzik dan sukan adalah bidang yang amat diminati oleh William Glasser di samping membaca.  Sementelah itulah zaman kanak-kanaknya merupakan zaman yang amat menggembirakan bagi William Glasser.  Kakak dan abang sulungnya telah melanjutkan pelajaran di kolej.  Maka tidak mustahil William Glasser juga telah mengikut jejak langkah mereka. 
Bapanya telah menasihatinya bahawa bidang kejuruteraan adalah bidang yang baik untuk diceburinya.  Atas nasihat bapanya William Glasser telah melanjutkan pelajaran di bidang kejuruteraan dan menerima Ijazah pertama Kejuruteraan Kimia dari Case Institute of Technology pada tahun 1944 dan pada ketika itu beliau berusia 19 tahun.  William Glasser hanya menjawat jawatan jurutera selama beberapa tahun dan beliau telah menyambung pelajarannya di bidang psikologi pada tahun 1948 dengan mendapat Ijazah Sarjana dalam Clinical Psychology dari Case Western Reserve Universiti.  Beliau telah membuat tesis untuk phD pada tahun yang sama tetapi ditolak oleh pihak universiti.  William Glasser telah mendapat Ijazah perubatan di universiti yang sama pada tahun 1953.  Beliau telah membuat intenship di Veterans Administration Center di Los Angels dan kemudian bertukar ke UCLA.  Ketika ini beliau merasakan teori Sigmund Frued tidak bersesuaian dengan pandangannya.  G.Harrington telah menyelia Wiliam Glasser dan sependapat dengannya.
 William Glasser telah menjadi ketua psikatarist di Ventura School for Girl pada tahun 1956.  Ventura School for Girl merupakan sebuah institiut yang dikendalikan oleh kerajaan California untuk merawat gadis-gadis yang rosak moral dan melanggar peraturan atau undang-undang.  Beliau telah berkhidmat di institiut tersebut selama 12 tahun dan mempraktikkan konsep asal Terapi Realiti. 
 Bukunya yang pertama iaitu Mental Health or Mental Illness telah menjadi asas kepada teknik dan konsep Terapi Realiti.  Buku ini telah dihasilkan pada tahun 1961.  Reality Therapy: A Realistic Approach to the Young Offender   ialah manuskrip William Glasser yang telah menggunakan istilah Terapi Realiti buat kali pertama pada tahun 1964.  Bukunya yang terkenal bertajuk Reality Therapy: A New Approach to Psychiatry telah diterbitkan pada tahun 1965.
 Beliau telah mengaplikasikan idea-idea Teori Pilihan dan Terapi Realiti dalam sistem pendidikan di California pada tahun 1966.  William Glasser telah menerbitkan buku School Without Failure pada tahun 1969 yang menerangkan interaksi guru dan murid serta sumbangan sekolah terhadap identiti gagal pelajar.
 Beliau telah menerbitkan buku The Identity Society pada tahun1972 yang berkaitan tentang seseorang yang berfungsi sebagai individu secara psikologi dan fisiologi dalam masyarakat.  Antara buku-buku lain yang dihasilkan oleh William Glasser ialah Positive Addiction (1976), Control Theory in the Classroom (1986), The Quality School (1990), The Quality School Teacher (1998) dan Unhappy Teenagers: A Way for Parents and Teachers to Reach Them (2002).  Selain menulis buku beliau telah membuka dan menubuhkan institiut Control Theory, Reality Therapy dan Quality Managment.
            Pada pandangan William Glasser Teori Pilihan membincangkan seseorang individu bertingkah laku dan mereka bertingkah laku berdasarkan perspektif psikologi kawalan luaran, psikologi kawalan dalaman, dunia kualiti, keperluan asas, dunia pengertian, dunia sebenar, nilai dan pengetahuan, skala, perimbangan, tingkah laku keseluruhan, sistem tingkah laku, identiti berjaya dan identiti gagal. 
            Menurut kata William Glasser (2000) dengan tegas bahawa Teori Pilihan menerangkan bahawa kita memilih tingkah laku dan individu bebas bertingkah laku berdasarkan motivasi dalaman, pilihan kita sendiri, fleksibel, bermatlamat dan kreatif.  Beliau juga melihat masalah manusia berpunca daripada keperluan asas tidak dipenuhi.  Tingkah laku manusia berpandukan keperluan asas (Glasser 2001).  Pengguna Terapi Realiti hendaklah memahami keperluan asas individu yang merangkumi aspek fisiologi dan  psikologi (Glasser 2001). 
Menurut Teori Pilihan kesemua tingkah laku manusia berdasarkan kepada keinginan psikologi dan fisiologi individu.  Keinginan psikologi merangkumi seseorang individu yang menyayangi dan ingin disayangi oleh orang lain, ingin penghargaan daripada orang lain, inginkan kebebasan dan inginkan kegembiraan (Glasser 1986, Ahmad Jasmin 2010).  Keperluan kasih sayang, rasa intim, rasa dipunyai oleh keluarga, rakan dan orang sekeliling adalah merangkumi aspek menyayangi dan disayangi.
 Keperluan ke arah pencapaian, berkemahiran, cekap, mempengaruhi orang lain, ingin dihargai dan suka bersaing dengan orang lain adalah merangkumi aspek rasa ingin penghargaan.  Dalam Teori Pilihan rasa ingin bebas bermaksud individu mempunyai keinginan untuk memilih kewajaran untuk dirinya dan cenderung membuat keputusan tentang cita-cita kehidupan. 
Keperluan untuk bermain, berehat, ketawa, gembira dan rekreasi adalah keperluan keseronokan.  Keperluan dari aspek psikologi seiring dengan aspek fisiologi yang mana fisiologi merujuk kepada kelangsungan hidup yang merangkumi individu berani mengambil risiko, mempunyai wang yang cukup, keselamatan, dilindungi dan seksual yang sihat.
 Mengikut Teori Pilihan ia memberi penekanan kepada sifat tanggung jawab individu.  Beliau mendefinisikan tanggung jawab adalah keupayaan untuk memenuhi sesuatu keperluan yang diingini (Glasser 1965).  Beliau juga menolak konsep mimpi dan angan-angan tanpa berpaksikan realiti (Glasser 1998).
Menurut pandangan William Glasser Terapi Realiti bermula apabila beliau telah mula membuat pandangan tentang proses perubahan manusia yang merupakan permulaan penting dalam psychologycal community.  Ketika teori Pemusatan Klien, Existensial dan Gestalt sedang berkembang, Terapi Realiti bermula. 
Terapi Realiti menegaskan bahawa manusia mempunyai kebebasan, ada pilihan dan bertanggung jawab terhadap pilihan tersebut.  Di samping itu Terapi Realiti berorientasikan tingkah laku secara total atau keseluruhannya yang melibatkan komponen doing, thinking, feeling dan psychology.  Selain itu Terapi Realiti juga menekankan aspek tingkah laku dan pemikiran klien.  Namun demikian Terapi Realiti menolak konsep mental illness atau sakit jiwa. 
Teori Pilihan Terapi Realiti menekankan sistem berfikir yang merupakan sistem kawalan yang mengawal tingkah laku individu.  Kehidupan seseorang itu ditentukan oleh pilihan kita sendiri.  Pilihan yang dibuat oleh diri sendiri biasanya datang daripada hati sanubari kita.  Pada hakikatnya kadang-kala kita suka tetapi kita juga mempunyai kehendak untuk menentukan perkara yang terbaik untuk diri kita sendiri.  Ilmu psikologi kaunseling aliran kognitif membincangkan bahawa manusia bertingkah laku berdasarkan pilihan masing-masing.  Teori Pilihan Terapi Realiti telah membincangkan tentang pemikiran dan tingkah laku.
            Kesimpulan dalam Teori Pilihan adalah kita boleh mengawal tingkah laku kita.  Kita hanya mendapat maklumat daripada orang tetapi tidak semestinya apa yang kita inginkan dan kebanyakan masalah psikologi berpunca daripada masalah hubungan yang mana masalah hubungan adalah suatu proses yang sentiasa wujud.  Masa sekarang sangat penting berbanding dengan masa lepas dan risau pada masa akan datang.  Kita mempunyai keperluan asas iaitu ingin menyayangi dan ingin dimiliki, ingin penghargaan, ingin kebebasan, ingin kegembiraan dan ingin terus hidup.  Kita juga rasa puas setelah memilih untuk memenuhi kehendak kita.  Akhir sekali konflik dengan apa yang kita hendak akan mempengaruhi tingkah laku, pemikiran, perasaan dan fisiologi.                                      
Dalam pendidikan psikologi kaunseling Terapi Realiti adalah salah satu teori.  Terapi Realiti adalah sebahagian daripada pendekatan Kognitif.  Teori Pilihan tidak dapat dipisahkan daripada Terapi Realiti.  Terapi Realiti membincangkan bagaimana kita dapat membantu diri kita dan orang lain manakala Teori Pilihan membincangkan bagaimana manusia bertingkah laku.  Ia merupakan proses untuk memahami tingkah laku individu untuk seseorang itu memilih dan membuat keputusan yang tepat dalam kehidupannya.  Ia juga berfokus kepada tingkah laku yang dipilih hendaklah sesuai dengan kehendak murid. 
Terapi Realiti adalah merujuk kepada prosedur WDEP yang merupakan akronim strategi dalam Terapi Realiti yang boleh digunakan oleh guru untuk menolong murid berubah dari segi aspek tingkah laku yang sesuai dengan kehendak individu tersebut.  Menurut Wubbolding dan Brickell (1999) menyatakan W merujuk kepada wants, needs and perceptions (kehendak, keperluan dan persepsi), D merujuk kepada directions and doing (terarah dan lakukan), manakala E merujuk kepada evaluation (penilaian) dan P merujuk kepada planning and commitment ( pelan bertindak dan komited).  Strategi WDEP merupakan langkah-langkah dalam Terapi Realiti yang boleh digunakan oleh guru untuk menolong murid.  Sebelum guru mengaplikasikan sepenuhnya aplikasi WDEP ini adalah perlu untuk guru mewujudkan suasana kaunseling agar kepercayaan, penerimaan dan proses membantu dapat dijalankan dengan lancar.
            Guru mewujudkan suasana perbincangan konduksif iaitu pembinaan perhubungan yang tulen, mesra, tidak menghukum, menerima dengan seadanya, menunjukkan empati, fokus pada isu murid, berkongsi cerita, dan menggunakan sedikit humor adalah merupakan suasana yang wajar diwujudkan sebelum sistem WDEP itu diterapkan.  Guru hendaklah mengelak daripada berhujah keterlaluan, menuduh, mengkritik, memaksa murid, tidak menghargai murid, mewujudkan ketakutan dan mudah putus asa. 
            Guru meneroka kehendak, keperluan dan persepsi murid adalah penerapan strategi dalam Terapi Realiti bermula di peringkat W (Wants, Needs & Perception) di mana guru akan meneroka kehendak, keperluan dan persepsi murid tentang hidupnya.  Harapan dan keinginan murid perlu dikongsi oleh guru dari segi sejauh mana keperluan asas psikologi dipenuhi mengikut Terapi Realiti iaitu keperluan untuk dsayangi dan menyayangi , keperluan membuat pilihan di atas kebebasan yang diberi, kuasa untuk menghargai dan dihargai olehorang lain, rasa kegembiraan yang wujud dalam diri dan sejauh mana kehidupan dapat diteruskan hasil daripada keperluan-keperluan tadi dapat dipenuhi.  Perkongsian di antara guru dan murid akan melahirkan rasa komitmen di kalangan murid untuk meneruskan pilihannya dengan mengadakan perbincangan dengan guru.
            Guru meneroka arah tuju pelajar setelah penglibatan yang diperolehi oleh murid di mana langkah yang seterusnya guru bertindak secara aktif, mengarah, didaktif dan kognitif bersama murid meneroka hala tujunya.  D (Doing & Direction) akan muncul apabila guru perlu memfokus kepada tingkah laku semasa murid.  Tingkah laku dan perasaan saling berkait rapat, namun tumpuan guru adalah kepada tingkah laku semasa murid.  Tumpuan tingkah laku kerana ia merupakan perkara yang lebih mudah diperbetulkan oleh murid.  Pengalaman lampau tidak perlu dilihat sebagai asas penerokaan masalah murid tetapi masa lampau hanya dibincangkan untuk membantu tingkah laku masa kini.
            Murid membuat penilaian terhadap diri mereka setelah mendapat maklum balas daripada guru tentang usaha yang ingin dilakukan oleh murid untuk mengubah tingkah lakunya, penilaian secara spesifik dibuat terhadap perlakuan-perlakuan yang ingin dijalankan.  Penilaian tingkah laku yang wujud  bukan sahaja dibuat oleh guru malah ianya juga melibatkan persepsi, komitmen dan kesediaan murid untuk berubah.  Guru akan menilai secara berterusan termasuk perancangan murid untuk menunaikan segala tindakannya. 
            Guru berbincang tentang pilihan murid membuat tindakan adalah merupakan langkah terakhir dalam penggunaaan terapi ini  dan guru menggunakan konsep P (Plan of Action).  Guru membantu murid membuat perancangan berasaskan persetujuan murid untuk berubah.  Guru perlu membuat perancangan yang mudah bersama murid agar boleh tercapai, boleh diukur, segera dilakukan oleh murid, penglibatan murid, murid mengawal setiap perancangannya, murid komited dengan perancangannya dan setiap perancangan yang dirancang perlu konsisten dan berterusan.  Perancangan dan pelan yang dibuat adalah untuk membantu murid.  Langkah-langkah dan alternatif dipilih untuk mencapai objektif yang disenaraikan.  Dari semasa ke semasa pelan ini dinilai dan disemak.  Apabila murid tidak mengikit perancangan dengan baik maka masalah akan timbul.  Komitmen murid penting dan murid perlu bersungguh-sungguh untuk berubah.     
Matlamat Terapi Realiti adalah untuk membantu seseorang bagi mencapai kebebasan atau autonomi dalam menentukan matlamat hidup tanpa bergantung kepada orang lain.  Selain itu matlamat Terapi Realiti menyediakan suatu suasana yang boleh membantu klien bagi membina kekuatan psikologi untuk menilai dan  menghargai tingkah laku semasa.  Klien dibimbing ke arah menerima realiti dan berusaha merancang strategi untuk mencapai matlamat hidup yang lebih realistik.  Klien juga dibantu untuk bertindak dan bertingkah laku dengan penuh tanggung jawab secara realiti dalam mencapai matlamat hidup klien perlu memperjelaskan cara-cara mereka menghambat kemajuan ke arah tujuan-tujuan yang ditentukan oleh mereka sendiri.  Namun matlamat Terapi Realiti juga membantu klien menemukan alternatif-alternatif dalam mencapai tujuan-tujuan dengan syarat klien sendiri yang menetapkan tujuan-tujuan itu. 
Konsep utama Terapi Realiti telah mengemukakan alternatif ciri-ciri tertentu yang boleh atau harus diperhatikan.  Antara ciri-ciri tersebut ialah menolak konsep sakit jiwa dan tidak memberi perhatian atau fokus kepada dianogsis jiwa.  Menurut Terapi Realiti tingkah laku tidak siuman adalah hasil daripada penolakan tanggung jawab.  Individu yang membelakangkan tanggung jawab akan menghasilkan tingkah laku tidak siuman.  Apabila tingkah laku berubah sikap dan perasaan turut berubah.  Oleh itu Terapi Realiti tidak fokus kepada tingkah laku, sikap dan perasaan.  Sebaliknya Terapi Realiti menumpukan perhatian kepada situasi masa kini.  Sewaktu memberi perhatian kepada tingkah laku masa kini.
 Terapi Realiti menekankan aspek-aspek positif seperti potensi individu, kejayaan-kejayaannya, kelebihan dan kualiti positif yang ada padanya.  Dalam pada itu Terapi Realiti tidak mengabaikan harapan, kebimbangan dan nilai-nilai klien yang menekankan individu yang mempunyai banyak potensi serta bukan sebagai pesakit yang mempunyai banyak masalah.
 Konsep Terapi Realiti juga menggalakkan klien meneliti dan menilai tingkah laku.  Selain itu Terapi Realiti menekankan kepada aspek sedar personaliti dan tidak menekankan kepada aspek tidak sedar.  Ia memberi tumpuan terhadap  tingkah laku masa kini agar dapat mencapai kejayaan melalui tindakan yang bertanggung jawab dan realistik.
 Selain itu Terapi Realiti tidak menggunakan denda atau dera sebagai suatu alat untuk mengawal atau mengubah tingkah laku kerana yakin bahawa denda atau dera bukanlah alat yang berkesan.  Sementelah denda atau dera hanya bertahan dalam jangka masa yang pendek sahaja.  Berdasarkan konsep Terapi Realiti belajar menjadi seorang yang bertanggung jawab akan terus menerus berlaku di sepanjang hidup individu itu.  Bahagian yang paling penting dalam Terapi Realiti adalah aspek yang berkaitan dengn moral, standard, nilai dan kebolehan menentukan tingkah laku yang betul daripada yang salah.  Akhir sekali semua peraturan, persetujuan dan keperluan yang ditetapkan oleh kaunselor atau institusi hendaklah dipatuhi dengan ketat serta sebarang pelanggaran peraturan adalah tidak diizinkan.
Terapi Realiti juga mempunyai konsep alternatif yang lain yang berkaitan dengan keperluan asas manusia seperti keperluan perasaan mempunyai dan dipunyai kerana ianya penting untuk mewujudkan hubungan kemanusiaan.  Terdapat tiga lingkungan perasaan mempunyai dan dipunyai iaitu keluarga, sosial dan tempat kerja.  Namun demikian tidak dinafikan bahawa setiap manusia perlukan kuasa dan pengiktirafan bagi mewujudkan persaingan.  Dalam pada itu untuk mencapai keperluan tersebut ianya memerlukan strategi dan perancangan yang betul. 
Selain itu secara lazimnya proses perkembangan manusia perlu bercirikan aktiviti  menggembirakan dan keperluan ini meliputi setiap perkembangan manusia.  Demi menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk dirinya kebebasan amat penting bagi setiap individu.  Setiap individu perlukan kebebasan untuk bergerak secara positif ke arah kehidupan yang diingini.  Oleh itu manusia sanggup berkorban untuk menuntut kebebasan dan kemerdekaan.
 Di samping itu keperluan selamat dan survival diperlukan juga oleh setiap individu merangkumi makanan, penginapan, berkeluarga dan zuriat.  Namun demikian konsep yang berkaitan dengan kehendak manusia merupakan suatu desakan yang membawa manusia bergerak dan bertindak ke arah memenuhi keperluan asas.  Walaupun keperluan asas manusia sama tetapi kehendak manusia bersifat unik, tersendiri, bertujuan untuk kepuasan diri, mengandungi tanggapan dan jangkaan tertentu terhadap keperluan asas yang hendak dicapai serta bersifat subjektif.  Sebagai contoh, aku perlukan kasih sayang daripada keluargaku sepatutunya begini. 
Seterusnya konsep berkaitan rasa tanggung jawab di mana tindakan manusia untuk memenuhi kehendak dan keperluan asas terdorong dengan rasa bertanggung jawab.  Setelah berlakunya penyesuaian akan wujud tingkah laku yang bersesuaian dengan peraturan dan sistem masyarakat yang akhirnya akan melahirkan idenditi yang berjaya.  Begitu juga sebaliknya.  Konsep berkaitan identiti pula berbeza di antara individu.  Matlamat hidup, kehendak, pemikiran, perasaan dan pelakuan adalah berbeza di antara setiap individu.  Ada dua jenis identiti utama dalam realiti iaitu identiti jaya dan identiti gagal.
 Identiti jaya merupakan individu yang berusaha sendiri untuk mempertingkatkan dirinya sedaya upaya mungkin.  Antara ciri-ciri individu yang memiliki identiti jaya adalah konstruktif, tegas, altruistik, sentiasa berperasaan positif, gembira, penerimaan kendiri positif, berfikir secara rasional, dekati masalah secara berpatutan, teliti, matang, bertumpu kepada aktiviti sihat seperti berekreasi, memiliki rasa bebas, seronok, rasa disayangi dan menyayangi, rasa cekap dan menghargai diri. Individu beridentiti jaya bertindak untuk menghasilkan kepuasan, perasaan positif dan membentuk pemikiran, perasaan, tindakan, keperluan dan matlamat yang positif. 
Manakala individu yang beridentiti gagal pula tidak mengambil tanggung jawab untuk menyelaras tingkah laku agar selari dengan harapan masyarakat umum, tinggalkan tanggung jawab dengan menunjukkan kekecewaan, menunjukkan tingkah laku yang tidak adaptasi, kecewa psikotik, mempamerkan simptom psikosomatik, bersifat terasing, mengkritik diri tinggi, tidak bertanggung jawab, mengekalkan tingkah laku yang tegang dan kaku.  Individu yang beridentiti gagal ini mencapai kehendak dan keperluan asasnya dengan cara tidak bertanggung jawab serta menghasilkan kepuasan, perasaan dan membentuk pemikiran, perasaan, tindakan, keperluan serta matlamat yang negatif.  Setiap individu yang gagal perlu mencapai keperluan asas dan cenderung sama ada menolak atau menerima realiti.  Individu gagal yang menerima realiti akan mencapai kehendak dan keperluan asas serta membentuk pemikiran, perasaan, tindakan, keperluan dan matlamat yang positif serta akan lahirlah individu beridentiti jaya. Namun sebaliknya akan berlaku sekiranya individu gagal yang mencapai kehendak dan keperluan asasnya menolak realiti serta tiada rasa bertanggung jawab.  Sikap tidak ada rasa tanggung jawab ini akan membentuk pemikiran, perasaan, tindakan, keperluan dan matlamat yang negatif serta lahirlah individu yang beridentiti gagal.
            Berdasarkan Teori Pilihan individu bermasalah apabila keinginan mereka tidak dipenuhi.  Keperluan psikologi dan fisiologi (menyayangi dan disayangi, penghargaan, kebebasan, kegembiraan dan kelangsungan hidup) mempengaruhi keinginan.  Konflik timbul apabila individu dapat apa yang mereka tidak hendak.  Ia boleh mewujudkan keseronokan atau kesakitan kepada diri individu tersebut.  Tingkah laku, pemikiran, perasaan dan fisiologi individu dipengaruhi oleh konflik. Oleh itu keseluruhan tingkah laku ini akan menyumbangkan kepada identiti berjaya atau identiti gagal.
 Individu gagal memenuhi kehendaknya dengan cara yang bertanggung jawab merupakan personaliti gagal.  Individu gagal biasanya kecewa dengan kehidupan dan sentiasa menafikan kegagalan yang mereka hadapi.  Mereka akan memilih simptom negatif dan akhirnya mengalami tingkah laku yang tidak efektif.  Personaliti gagal ini akan melarikan diri daripada tanggung jawab setelah emosi dan pemikirannya terganggu.
 Pilihan tingkah laku dalam kehidupan terbahagi kepada dua kategori iaitu tingkah laku efektif dan tingkah laku tidak efektif.  Antara tingkah laku yang efektif adalah sentiasa menyokong orang lain, sentiasa mendapat galakan, kemahiran mendengar yang tinggi, mudah menerima orang lain, mewujudkan kepercayaan terhadap orang lain, menghormati orang lain dan selalu berunding.
 Manakala individu yang gagal mempamerkan tingkah laku yang tidak efektif adalah selalu mengkritik, selalu menuduh orang lain tanpa bukti, sentiasa tidak berpuas hati, selalu berleter, rasa terancam, buat sesuatu kerana takutkan hukuman dan terlalu mengawal orang lain.       
            Antara sumbangan Terapi Realiti jangka masa proses terapi yang berfokus kepada janga masa pendek dan menangani masalah tingkah laku secara sedar.  Kebanyakan populasi yang berbeza seperti salah laku, penyalahgunaan bahan, kecelaruan personaliti dan tingkah laku anti sosial yang mana pendekatan Terapi Realiti boleh diaplikasikan.  Setting kaunseling individu dengan kanak-kanak, remaja dewasa dan golongan berumur adalah proses Terapi Realiti yang boleh diaplikasikan.  Selain itu setting kaunseling kelompok, kaunseling perkahwinan dan kaunseling keluarga turut ada dalam proses Terapi Realiti.  Proses Terapi Realiti juga diaplikasikan di hospital, klinik kesihatan mental,sekolah, pusat tahanan (penjara), pusat pemuliahan dan pusat krisis (Glasser, 1986: Seligman 1997).
 Namun Terapi Realiti sungguh konkrit serta memberi satu struktur klien dan terapi boleh mengukur tahap dan bentuk perubahan terutamanya apabila kontrak berfokus matlamat terbentuk.  Fokus kepada tanggung jawab dan kebebasan adalah merupakan pendekatan Terapi Realiti berlaku dalam kalangan individu tanpa mengkritik, menyalahkan klien atau ada percubaan untuk membentuk semula personaliti secara menyeluruh. 
Setiap individu bukan sebagai mangsa kemurungan atau tidak berkeupayaan bertindak.  Golongan ini memilih sendiri untuk berada dalam keadaan sedemikian.  Mereka bertanggung jawab ke atas diri sendiri atas perkara yang telah dibuat dan kedudukan mereka.  Ada kalanya manusia yang tidak diajar untuk bertanggung jawab terhadap tingkah laku mereka atau mengambil tanggung jawab berkenaan.  Memenuhi keperluan diri tanpa menyusahkan orang lain adalah tindakan yang bertanggung jawab (Glasser, 1965/ m.s. 13).
 Menurut Glasser (1984) Pendekatan Terapi Realiti ke arah penyelesaian konflik yang terdiri daripada dua tahap iaitu benar atau salah.  Konflik berkembang disebabkan ketidaksetujuan interpersonal terhadap perubahan adalah di tahap benar.  Manakala di tahap konflik salah pula perubahan mungkin jika diri sendiri bersedia untuk mengambil usaha membuat sesuatu untuk kebaikan dan tingkah laku bertanggung jawab.  Ini boleh membawa kepada hasil yang dikehendaki. 
            Menurut pendekatan Terapi Realiti aspek semulajadi tingkah laku seseorang berdasarkan kepada keperluan asas individu berkenaan (penghidupan perasaan kepunyaan dan kasih sayang, kekuasaan, keseronokan dan kebebasan).  Perkembangan personaliti individu ditentukan oleh persekitaran dan tanggapan seseorang individu serta memilih hala tuju dalam lingkungan persekitarannya.  Bagi memenuhi keperluan hidup dalam lingkungan peluang-peluang yang diperolehi dalam persekitaran seseorang itu bertanggung jawab terhadap pemilihan dan keputusan yang diambil.  Pilihan-pilihan yang diambil menentukan tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh genetik dan persekitaran.  Pendekatan Terapi Realiti tidak menafikan pengaruh biologi dalam masalah psaikologi mental malah pendekatan ini lebih pro kepada persekitaran.  Penegasan pendekatan Terapi Realiti bahawa faktor biologi (semulajadi) bukan penentu destinasi seseorang. 
            Menurut pendekatan Terapi Realiti penggunaan ubat-ubatan untuk masalah pesakit mental adalah ditentang sekeras-kerasnya.  Tingkah laku yang dipilih berpusatkan kepada keinginan untuk memenuhi keperluan asas individu.  Pada pendapat Glasser (2000) tingkah laku seseorang itu dipilih sendiri oleh individu berkenaan maka rawatan menggunakan ubat-ubatan berupaya menarik keluar sikap bertanggung jawab daripada klien.  Masalah kesihatan yang dihadapi dan dibuktikan dengan preskripsi ubat yang diperolehi adalah merupakan alasan klien terhadap tingkah laku.  
            Berdasarkan pendekatan Terapi Realiti tidak banyak menghadapi masalah disebabkan isu-isu budaya.  Manusia memilih cara-cara tertentu untuk memenuhi keperluan berdasarkan pilihan sistem kepercayaan keagamaan dan kebanyakan aspek-aspek Terapi Realiti mempunyai persamaan dan berlandaskan pelbagai prinsip keagamaan yang universal.  Teknik Terapi Realiti adalah fleksibel dan berupaya menggabungjalinkan teknik-teknik kaunseling dan pelbagai teknik teori dalam membantu klien memilih tingkah laku yang lebih berkesan pada waktu semasa. 
Sikap tanggung jawab merupakan sebagai tapak utama seseorang itu berubah namun begitu Terapi Realiti tidak menyalahkan atau mengkritik seseorang disebabkan kesukaran atau masalah yang dihadapi.  Menurut Glasser (2000) seseorang itu tidak patut dilabelkan berdasarkan sesuatu diagnostik.  Kelemahan Terapi Realiti ialah unsur-unsur masa lampau tidak diberi perhatian langsung.  Menurut pengkritik Terapi Realiti menyatakan unsur-unsur masa lampau amat penting untuk mengetahui latar belakang pemasalahan yang dihadapi pada masa kini.  Malah Terapi Realiti hanya cenderung memfokuskan kepada tingkah laku semasa tetapi seseorang manusia adalah unik dan bertindak secara menyeluruh termasuk emosi, perspektif, kognitif, sensasi dan sebagainya.  Ini jelas menunjukkan Terapi Realiti mempunyai keupayaan yang terbatas.
 Status Terapi Realiti masa kini amat berkembang dengan pesatnya.  William Glasser masih meneruskan usahanya untuk mengembangkan terapi yang dibina melalui ceramah, penulisan dan pengamalan secara sendirian.
 Konsep Terapi Realiti diaplikasikan di sekolah-sekolah semakin pesat hasil usaha isteri barunya Carleen.  Isteri beliau merupakan pengarah urusan pusat Institiut Terapi Realiti di Cincinati, Ohio.  Hasil usaha William Glesser telah menubuhkan banyak institiut Terapi Realiti bertujuan melatih dan pemberian sijil dalam terapi berkenaan.  Satu jurnal juga telah diwujudkan atas nama International Journal of Reality Therapy.
Kesimpulannya Terapi Realiti merupakan satu bentuk terapi yang berfokus pada masa kini dan membantu seseorang membuat pilihan-pilihan yang berkesan dalam hidup.  Seseorang itu diajar mengadaptasikan tingkah laku baru yang lebih efektif dalam usaha memenuhi keperluan asas jika pendekatan yang digunakan tidak berkesan.  Berdasarkan kepada prinsip-prinsip psikologi yang ditentukan dalam Teori Pilihan individu boleh memahami tingkah laku dirinya dan orang lain manakala Terapi Realiti mempunyai strategi WDEP untuk menolong individu.
 Terapi Realiti dan Teori Pilihan sesuai dilaksanakan dan diaplikasikan di sekolah kerana terapi ini memberi tumpuan kepada konsep tanggung jawab dan kesan kepada perlakuan individu.  Terapi Realiti memberi kebebasan kepada individu untuk berfikir secara rasional, menilai, menentukan dan membuat keputusan sendiri.  

Tiada ulasan:

Catat Ulasan